Kontakujte nás
Slovenská verzia Anglická verzia


Individuálne kurzy (One-to-One)

  • spravidla najefektívnejšia forma výučby
  • flexibilita a ohľad na potreby a záujmy študenta
Individuálna hodina všeobecná angličtina od 13,80 € / vyuč.hod.
hodina na "mieru" 15,87 € / vyuč.hod.